Izjava o pristupačnosti

Turistička zajednica mjesta Živogošće nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište koje se nalazi Turistička zajednica mjesta Živogošće i na adresi https://zivogosce.hr

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište  https://zivogosce.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 

– Većina slika jer ne sadrže alt atribute i / ili kratki tekstualni opis

– Video i audio zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku

– Virtualne šetnje

– Dio datoteka (.pdf, .xls, .doc i slično) nije dostupan u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana.

– Poveznice u nekim slučajeva nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode

Turistička zajednica mjesta Živogošće radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 30. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene. Turistička zajednica mjesta Živogošće
Turistička zajednica mjesta Živogošće će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turistička zajednica mjesta Živogošće.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte:      tzm-zivogodce@st.t-com.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hrmailto:pristupacnost@pristupinfo.hr.